BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

PhDr. Poláčiková Jana

Poslanec

Kandidoval(a) za: PS-Spolu
Telefón: +421 950 206 786
E-mail: jana@janapolacikova.sk

Účasť na zasadnutiach

2019
24.06.2019 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
19.06.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
10.06.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
06.06.2019 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - ospravedlnený
23.05.2019 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
22.05.2019 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - prítomný
22.05.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
13.05.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
17.04.2019 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - prítomný
16.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.04.2019 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
10.04.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
08.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
14.03.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
13.03.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
11.03.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
05.03.2019 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - ospravedlnený
04.03.2019 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
04.03.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
21.02.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
18.02.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
14.02.2019 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - prítomný
04.02.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
29.01.2019 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
28.01.2019 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - prítomný
24.01.2019 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
22.01.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný