Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 28.10.2019