Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 27.11.2020