Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 08.02.2021 - 10.02.2021