Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111
E-mail: [email protected]

Web: www.bratislava.sk

Kontaktný formulár

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, Slovensko