BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 17.06.2021

  1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu

  2. 2.Doplnenie a zmena rokovacieho poriadku komisie

  3. 3.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave pre žiadateľov Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o. z., a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA, o.z

  4. 4.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Handprints International, Lazaretská 9, Bratislava a školskej jedálne (ako jej súčasti), do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2021 zriaďovateľa Handprints International s. r. o., Silvánska 1, 841 04 Bratislava

  5. 5.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Račianska 80, Bratislava, ako súčasť Súkromnej materskej školy Rozmanita, Račianska 80, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2021 zriaďovateľa Občianske združenie Rozmanita, Račianska 26E, Bratislava

  6. 6.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Anjelik, Jozefská 4, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Jozefská 4, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2021 zriaďovateľa Anjelik s. r. o., Vŕbová 2, Bratislava

  7. 7.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Staré Grunty 330, 841 01 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2021 zriaďovateľa Pod Slavínom, o. z., Bratislavská 47, 841 06 Bratislava

  8. 8.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného centra voľného času BENITIM, Beňadická 38, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2021 zriaďovateľa BENITIM, o.z., Fláviovská 43, 851 10 Bratislava

  9. 9.Rôzne