Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 14.02.2019