Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 19.06.2019