Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 09.12.2021