Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 03.12.2019