Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 17.09.2020