Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 17.03.2022