Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 15.02.2021

  • 15. februára 2021, 16:00 h
  • Formou videokonferencie cez ZOOM spolu finančná, sociálna a územnoplánovacia
  • Predsedajúci: Mgr. Tešovič Rastislav
  • Pozvánka [32.19 kB]