Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 10.12.2019