Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 19.02.2020