Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 27.01.2022