Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 25.11.2021