Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 24.11.2020