Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 22.01.2020