Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 14.10.2021