Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 15.10.2020