Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 25.02.2020