Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 16.04.2019