Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 31.01.2020