Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 09.06.2022