Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 20.08.2020 - 24.08.2020