Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 04.02.2019