Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 08.04.2021