Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 15.02.2021

  • 15. februára 2021, 16:00 h
  • Formou videokonferencie cez ZOOM spolu finančná, sociálna a územnoplánovacia
  • Predsedajúci: MUDr. Vallo Jakub, MPH
  • Pozvánka [30.85 kB]