Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 12.05.2021