Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 11.03.2020