Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 24.01.2022