Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 10.11.2021