Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 08.11.2021