BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
29.11.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 2 Uznesenia
15.11.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 1 Uznesenia
31.10.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 34
19.10.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 44
05.10.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 49
29.09.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 38 Uznesenia
22.09.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) 34
22.09.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 33
21.09.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022) 43
21.09.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 46
14.09.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 37
13.09.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2018 - 2022) 35
12.09.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2018 - 2022) 37
07.09.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) 48
05.09.2022 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2018 - 2022) 16
22.08.2022 - 23.08.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2018 - 2022) 34
21.07.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 32
23.06.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 37 Uznesenia
22.06.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) 45
16.06.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2018 - 2022) 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »