BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
01.06.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 47
26.05.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 36
25.05.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 41
19.05.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 46
19.05.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 29
18.05.2022 Komisia pre ochranu verejného poriadku 31
18.05.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 40
12.05.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 35
11.05.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 43
10.05.2022 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 32
09.05.2022 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 35
04.05.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 45
28.04.2022 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 35 Uznesenia
25.04.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 44
21.04.2022 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 28
13.04.2022 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 39
13.04.2022 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 43
07.04.2022 - ( pokračovanie zasadnutia z 31.03.2022 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 34 Uznesenia
07.04.2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 34
06.04.2022 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »