BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
30.03.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 37
29.03.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 16.02.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 36
23.03.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 3
23.03.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 35
20.03.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 26
16.03.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 32
15.03.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 19
14.03.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 18
13.03.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 34
08.03.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 19
07.03.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 25
07.03.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 23
27.02.2017 Komisia mandátová 1
16.02.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 3
16.02.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 36 Uznesenia
14.02.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 22
13.02.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 24
09.02.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 2
09.02.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 33
08.02.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »