Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 22.04.2021