Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 23.05.2019