Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 10.03.2022