BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
817/2017 Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku 27.04.2017
816/2017 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020 27.04.2017
815/2017 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť 27.04.2017
814/2017 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/1, parc. č. 22840/4 a parc. č. 22840/5, v lokalite Ľudového námestia, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 27.04.2017
813/2017 Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu a pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave 27.04.2017
812/2017 Rôzne 27.04.2017
812/2017 Rôzne 27.04.2017
811/2017 Rôzne 27.04.2017
810/2017 Rôzne 27.04.2017
810/2017 Rôzne 27.04.2017
809/2017 Rôzne 27.04.2017
808/2017 Rôzne 27.04.2017
807/2017 Informácia o situácii v BVS - ako prvý bod po vystúpení občanov 27.04.2017
806/2017 Informácia o situácii v BVS - ako prvý bod po vystúpení občanov 27.04.2017
805/2017 Informácia o situácii v BVS - ako prvý bod po vystúpení občanov 27.04.2017
804/2017 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 736/7 a časti pozemku parc. č. 736/2, pre mestskú časť Bratislava-Rača 27.04.2017
803/2017 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5400/1, parc. č. 5400/ 2, parc. č. 5101/2 a parc. č. 5099/2, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.04.2017
802/2017 Príprava VZN o zeleni 27.04.2017
801/2017 Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2016 27.04.2017
800/2017 Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - ako prvý po obedňajšej prestávke 27.04.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »