Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 12.03.2020 - 19.03.2020