BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

PhDr., JUDr. Zahradník Branislav

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Telefón: +421 903 428 155
E-mail: bzahradnik@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2019
10.06.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
13.05.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
08.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
11.03.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.02.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
31.01.2019 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
22.01.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
15.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
04.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
07.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
01.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
27.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
08.04.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
04.03.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
14.01.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
05.11.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
08.10.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
04.06.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
09.04.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
19.03.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
08.01.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný