BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

PhDr., JUDr. Zahradník Branislav

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Volebný obvod: Karlova Ves
Počet hlasov: 4542
Telefón: +421 903 428 155
E-mail: bzahradnik@gmail.com

Naša Bratislava
Dozorná rada: OLO, a.s.

Účasť na zasadnutiach

2022
12.09.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
15.06.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
09.06.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
06.06.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.05.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
09.05.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
04.04.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.03.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
23.03.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - neprítomný
14.03.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.02.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
07.02.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.01.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
2021
08.12.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
29.11.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.11.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
10.11.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
08.11.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
02.11.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.10.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
04.10.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
16.09.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
06.09.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.06.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
07.06.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
19.05.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
10.05.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
21.04.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
12.04.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
17.03.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
08.03.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
15.02.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
10.02.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
02.02.2021 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
2020
07.12.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
30.11.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
27.11.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
24.11.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.11.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
09.11.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
14.10.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
05.10.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
16.09.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
07.09.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
17.06.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
08.06.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
22.05.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
11.05.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
27.04.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.03.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
19.02.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
10.02.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
15.01.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
13.01.2020 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
2019
25.11.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
04.11.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
07.10.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.09.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
10.06.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
13.05.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
08.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
11.03.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.02.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
31.01.2019 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
22.01.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
2010
15.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
04.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
07.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
01.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
27.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
2002
08.04.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
04.03.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
14.01.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
2001
05.11.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
08.10.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
04.06.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
09.04.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
19.03.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
08.01.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný