Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 09.04.2024