Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 25.09.2023