Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - Zasadnutie 26.06.2023

  • 26. júna 2023, 15:00 h
  • Zasadacia miestnosť č. 103, I. poschodie, budova Novej radnice
  • Primaciálne námestie 1
  • Predsedajúci: Ing. Karman Ján
  • Pozvánka [33.69 kB]