Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 16.06.2021