Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 10.02.2021