Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 24.11.2021