Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 19.05.2021