Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.09.2023