Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 16.09.2021